Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta 2016

V nedeľu 3. apríla 2016 sa uskutočnil Hokejový turnaj o Pohár primátora nášho mesta. Turnaj sa odohral na hokejovom štadióne v Poprade za účasti 3 amatérskych družstiev.

Konečné poradie:
1. MŠK Spišská Belá
2. Balamuty
3. Švajčiarovci

Najlepším hráčom turnaja sa stal Ištocy ml. a najlepším strelcom Lacko.

 

Môže Vás zaujímať...