Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Hokejbalový turnaj mladších mužov

V sobotu 2. júla 2016 sa uskutočnil na hokejbalovom ihrisku v Spišskej Belej 10. ročník hokejbalového turnaja mužov do 24 rokov, ktorý sa koná pod záštitou mesta Spišská Belá.

Konečné poradie:

  1. Miesto: The Reds Rats
  2. Miesto: Fighters Juniors
  3. Miesto: 3B Belá

Najlepší brankár: Tomáš Štefaniak (The Red Rats)

Najlepší obranca: Patrik Ivančák (Mufupy)

Najlepší strelec: Tomáš Bartkovský (3B Belá)

Najproduktívnejší hráč: Lukáš Zadžora (Fighters Juniors)

Môže Vás zaujímať...