Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Hodnotiaca členská schôdza miestnej organizácie SZPB

Dňa 14.12.2016 sa konala hodnotiaca členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej za účasti zástupcu oblastného výboru SZPB v Poprade – tajomníka Jána Pavlovčina. Predsedníčka organizácie Danka Lineková zhodnotila prácu miestnej organizácie SZPB za rok 2016 a prítomní hovorili aj o plánovanej činnosti v roku 2017. Schôdze sa zúčastnil aj primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý poďakoval členom tejto organizácie za ich činnosť počas tohto roka. Ocenil najmä skvalitnenie podujatí – spomienkových slávností ku dňu Oslobodenia mesta v rámci 2. sv. vojny, k ukončeniu 2. sv. vojny, či k SNP a poďakoval aj za spoluprácu so základnými školami v našom meste. Primátor mesta zároveň vyzval členov organizácie k ďalším aktivitám, ktoré by vedeli osloviť širšiu verejnosť vrátane mladej generácie.

Môže Vás zaujímať...