Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Hodnotiaca členská schôdza miestnej organizácie SZPB

Dňa 14.12.2016 sa konala hodnotiaca členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej za účasti zástupcu oblastného výboru SZPB v Poprade – tajomníka Jána Pavlovčina. Predsedníčka organizácie Danka Lineková zhodnotila prácu miestnej organizácie SZPB za rok 2016 a prítomní hovorili aj o plánovanej činnosti v roku 2017. Schôdze sa zúčastnil aj primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý poďakoval členom tejto organizácie za ich činnosť počas tohto roka. Ocenil najmä skvalitnenie podujatí – spomienkových slávností ku dňu Oslobodenia mesta v rámci 2. sv. vojny, k ukončeniu 2. sv. vojny, či k SNP a poďakoval aj za spoluprácu so základnými školami v našom meste. Primátor mesta zároveň vyzval členov organizácie k ďalším aktivitám, ktoré by vedeli osloviť širšiu verejnosť vrátane mladej generácie.

Môže Vás zaujímať...