Flash News
 • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
 • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
 • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
 • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
 • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Fotosúťaž „Spišská Belá v 4 ročných obdobiach“

Fotosúťaž

„Spišská Belá v 4 ročných obdobiach“

(pri príležitosti 210. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala) 

Vyhlasovateľ súťaže : Mesto Spišská Belá (mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá) v spolupráci s Múzeom Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej

Dôvod vyhlásenia súťaže : zozbieranie fotografií pre vydanie novej knihy „Spišská Belá vo fotografiách“ (ktoré sa plánuje v roku 2018) s cieľom zachytiť Spišskú Belú a život v nej v 4 rôznych ročných obdobiach.

Témy fotografií: Spišská Belá a život v nej (mesto a ľudia) – v 4 ročných obdobiach – z rôznych pohľadov – architektúra, príroda, kultúra, šport, ľudia, prostredie mesta a atď..

Súťaž bude mať 4 hodnotiace (tematické) kolá :

 1. kolo – Spišská Belá v lete
 2. kolo – Spišská Belá v jeseni
 3. kolo – Spišská Belá v zime
 4. kolo – Spišská Belá na jar

Do súťaže je možné zaslať farebné alebo čiernobiele fotografie. Jeden súťažiaci môže do každého kola prihlásiť (zaslať) max. 10 fotografií.

Účastníci súťaže: súťaž je otvorená – pre amatérskych ako aj profesionálnych fotografov. Súťažiaci musí byť starší ako 15 rokov a do súťaže môže súťažiaci predložiť len svoju fotografiu, resp. fotografiu, ku ktorej disponuje autorskými právami, resp. písomným súhlasom jej autora

Vyhodnotenie a odmeny:

V každom kole sa ocení 5 najlepších fotografií a autorom týchto fotografií sa vyplatí finančná odmena: za 1. miesto – 30 EUR, za 2. miesto – 25 EUR, za 3. miesto – 20 EUR, za 4. miesto – 15 EUR, za 5. miesto – 10 EUR.

V každom kole je možné udeliť osobitnú cenu primátora mesta – autorovi fotografie sa uhradí finančná odmena 20 EUR. 

Termíny:

 1. kolo – Spišská Belá v lete – zaslať fotografie do 15.9.2017 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 30.9.2017
 2. kolo – Spišská Belá v jeseni – zaslať fotografie do 15.12.2017 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 31.12.2017
 3. kolo – Spišská Belá v zime – zaslať fotografie do 15.3.2018 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 31.3.2018
 4. kolo –  Spišská Belá na jar – zaslať fotografie do 15.6.2018 – vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov do 30.6.2018

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie odmien sa uskutoční po každom kole v Múzeu J. M. Petzvala v Spišskej Belej. Výsledky jednotlivých kôl budú zverejnené na webovej stránke mesta Spišská Belá.

Autorské práva:

Súťažiaci (autori fotografií) zapojením sa do tejto súťaže – zaslaním fotografie na nižšie uvedenú adresu súhlasia so zverejnením ich fotografie a súhlasia s bezodplatným použitím ich fotografie v pripravovanej knihe o Spišskej Belej. Odmenení autori zároveň súhlasia s neobmedzeným (opakovaným) bezodplatným použitím ich fotografie pre potreby propagácie mesta

Adresa pre doručenie fotografií:

Fotografie je potrebné zaslať mailom na adresu: marta.grivalska@spisskabela.sk s uvedením mena súťažiaceho a jeho mailového a telefonického kontaktu alebo osobne odovzdaním na USB kľúči v Regionálnom turistickom informačnom centre (Petzvalova17, Spišská Belá) s uvedením mena súťažiaceho a jeho mailového a telefonického kontaktu.

V prípade otázok kontaktujte: Mgr. Martu Grivalskú alebo Veroniku Ivančákovú (v Regionálnom turistickom informačnom centre) tel.: 052/4680510.

 

V Spišskej Belej 26. júna 2017

JUDr. Štefan BIEĽAK, primátor mesta

Môže Vás zaujímať...