Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Ekumenické stretnutie zástupcov troch cirkví

V nedeľu 19. februára 2017 sa popoludní uskutočnila ekumenická pobožnosť v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej. Už na tradičnej každoročnej ekumenickej aktivite sa stretli zástupcovia troch cirkví pôsobiacich v Spišskej Belej – rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej a.v. Kňazi týchto cirkví Peter Petrek (rímskokatolícky farár), Mikuláš Chanát (gréckokatolícky farár) a Eva Germanová (evanjelická farárka) a  Marek Suchanovský (rímskokatolícky kaplán) hovorili o búraní múrov, ktoré si ľudia rôznych cirkví medzi sebou navzájom stavajú a volajú práve po opaku – po zbližovaní ľudí. Veľmi zaujímavé bolo stvárnenie tejto hlavnej myšlienky ekumenizmu priamo v kostole – symbolické postavenie a následné zbúranie tohto pomyselného medziľudského múra a „z kameňov“ tohto múra simulované postavenie spoločného kríža. Po skončení pobožnosti sa všetci zúčastnení stretli na spoločnom priateľskom občerstvení v priestoroch rímskokatolíckej fary.

Môže Vás zaujímať...