Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2016

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 25. februára rozhodli o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta na rok 2016 na verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace na území nášho mesta. Ešte pred ich rozhodnutím dňa 17. februára zasadla osobitná komisia (určená mestským zastupiteľstvom), ktorá preskúmala doručené žiadosti a navrhla výšku dotácie pre každého žiadateľa. Tieto návrhy boli následne predložené poslancom na rozhodnutie. Pre rok 2016 bude takto podporených 15 zo 17 subjektov (žiadateľov). Celkovo požiadali o sumu 67 570 EUR, pričom schválených im bolo 53540 EUR (v roku 2015 to bola suma 51 934 EUR). Zoznam schválených dotácii aj so stručným komentárom je zverejnený v prílohe tohto článku.

Názov prílohy Odkaz
dotacie_do_msz_2016 Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...