Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Dokončenie chodníka medzi ul. Osloboditeľov a Slnečnou ulicou

Vo štvrtok 27.10.2016 mesto dokončilo stavebnú úpravu chodníka medzi ul. Osloboditeľov a Slnečnou ulicou. K úplnému ukončeniu tejto investičnej akcie, ktorá sa zrealizovala počas leta, chýbalo vyasfaltovať hornú časť tohto chodníka, ktorá zároveň plní aj charakter prístupovej cesty. Keďže išlo o väčší rozsah asfaltovania (šírka cca 3 m), tak táto časť zjazdného chodníka sa neasfaltovala ručne (popri spodnej časti chodníka, ktorú asfaltoval Mestský podnik Spišská Belá), ale finišerom popri asfaltácii Partizánskej ulice (robila to spoločnosť EUROVIA SK). A vzhľadom na súčasné počasie sa asi až v jarnom období urobia zvyšné terénne úpravy okolo tohto zjazdného chodníka.

 

Môže Vás zaujímať...