Dni mesta Spišská Belá navštívil aj Brück

Počas Dní mesta Spišská Belá, ktoré sa konali tento víkend 3. – 5. júna 2016 sme v Spišskej Belej privítali vzácnu návštevu z nášho partnerského mesta Brück v Nemecku, s ktorým naše mesto spája niekoľkoročná spolupráca v priateľskom duchu. Delegácia tvorená zástupcami mesta Brück v zložení Roland Hoffmann, Denis Bergholz, Michael Demko  mala možnosť byť počas týchto dvoch dní prítomná na celom podujatí Dní mesta Spišská Belá a túto možnosť naplno využila. Pri svojom odchode domov poďakovali primátorovi mesta Štefanovi Bieľakovi za pozvanie na toto podujatie, ako aj za pohostinnosť, s ktorou sa streli počas celého svojho pobytu. Zároveň dodali, že už dnes sa tešia na náš septembrový Spišský zemiakarsky jarmok, ktorého súčasťou sú pravidelne aj zástupcovia Brücku.

Môže Vás zaujímať...