Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Detské ihrisko pri Belianskom rybníku

Pri Belianskom rybníku (pri rybárskom dome) sa zmodernizovalo existujúce staré detské ihrisko. Nový kolotoč, dve nové váhadlové hojdačky, dve nové pružinové hojdačky, malý domček či šmýkačka pre najmenších nahradili staré, už nebezpečné prvky. Modernizáciu zrealizovalo Občianske združenie „Moje mesto Spišská Belá“ v spolupráci so zamestnancami mesta i nezamestnanými z aktivačných prác a ďalšími dobrovoľníkmi. Tento projekt bol realizovaný aj v rámci tzv. participatívneho rozpočtu nášho mesta pre rok 2017 (je to jeden z 8 podporených projektov). Zároveň tento projekt podporil aj Prešovský samosprávny kraj zo svojho rozpočtu v rámci jeho dotačného systému a dofinacovalo ho mesto Spišská Belá zo svojho rozpočtu. Tak nech čo najdlhšie slúži našim najmenším.

Môže Vás zaujímať...