Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Detské ihrisko na Mierovej opäť slúži deťom …..

Po viac ako mesiac trvajúcej modernizácii detské ihrisko na sídlisku na Mierovej ulici opätovne slúži deťom. A čo je nové, či zmodernizované ? Nové je oplotenie ihriska, aj povrch ihriska – špeciálna dopadová plocha, opravené sú niektoré doterajšie hracie prvky doplnené o 3 nové hojdačky pre menšie deti. Nad doterajším pieskoviskom sa osadila drevená strieška (prístrešok) a vytvoril sa hrací „bazén“ (piesok bude ešte nahradený iným povrchom). Potrebné je ešte dotiahnuť niektoré detaily a odstrániť niektoré drobné nedostatky, ktoré však nebránia bezpečnému užívaniu ihriska.

Poďakovanie za realizáciu patrí nezamestnaným občanom nášho mesta, ktorí sa v rámci výkonu menších obecných služieb tiež podieľali na tejto modernizácii, ako aj správcovi ihrísk a športovísk Jozefovi Kunovi, ktorý túto modernizáciu manažoval. Niektoré zložitejšie stavebné práce realizoval Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a špeciálny dopadový povrch realizovala externá firma MARO zo Sučian. Modernizáciu financovalo mesto zo svojho rozpočtu vo výške 18 tis. EUR. Filozofiou mesta je každý rok zmodernizovať aspoň jedno mestské detské ihrisko.

Tak nech ihrisko slúži všetkým deťom, ktoré si to budú aj vážiť a nebudú ho ničiť (ako je to zvykom)!

Môže Vás zaujímať...