Flash News
 • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
 • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
 • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
 • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
 • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Cyklisticko – korčuliarske preteky detí

Slnečné nedeľné dopoludnie prilákalo 22. mája 2016 na beliansku cyklotrasu Spišská Belá – Tatranská Kotlina mladých korčuliarov a cyklistov, ktorí si prišli zasúťažiť na Cyklisticko-korčuliarskych pretekoch detí, ktoré pravidelne v máji organizuje mesto Spišská Belá a Centrum voľného času. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriach – 9 až 12 rokov a 13 až 15 rokov a dvoch disciplínach – korčule a bicykel. Našli sa dokonca aj nadšení športovci, ktorí sa odhodlali súťažiť v oboch disciplínach. Za pomoc pri konaní pretekov patrí vďaka aj dobrovoľníkom z Face clubu, ako aj predajni Bicykle Kostka za sponzorský dar.

Umiestnení športovci si prevzali vecné ceny a diplomy od mesta Spišská Belá.

Konečné umiestnenie:

Kategória cyklisti 9 – 12 rokov:

 1. miesto: Peter Kostka
 2. miesto: Samuel Šimkulák
 3. miesto: Michal Vida

Kategória cyklisti 13 – 15 rokov:

 1. miesto: Dominik Fudaly
 2. miesto: Florián Krempaský
 3. miesto: Sára Šimkuláková

Kategória korčuliari 9 – 12 rokov:

 1. miesto: Peter Knapík
 2. miesto: Timotej Knapík
 3. miesto: Sebastián Kuraj

 

Môže Vás zaujímať...