Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Cyklisticko – korčuliarske preteky detí

Slnečné nedeľné dopoludnie prilákalo 22. mája 2016 na beliansku cyklotrasu Spišská Belá – Tatranská Kotlina mladých korčuliarov a cyklistov, ktorí si prišli zasúťažiť na Cyklisticko-korčuliarskych pretekoch detí, ktoré pravidelne v máji organizuje mesto Spišská Belá a Centrum voľného času. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriach – 9 až 12 rokov a 13 až 15 rokov a dvoch disciplínach – korčule a bicykel. Našli sa dokonca aj nadšení športovci, ktorí sa odhodlali súťažiť v oboch disciplínach. Za pomoc pri konaní pretekov patrí vďaka aj dobrovoľníkom z Face clubu, ako aj predajni Bicykle Kostka za sponzorský dar.

Umiestnení športovci si prevzali vecné ceny a diplomy od mesta Spišská Belá.

Konečné umiestnenie:

Kategória cyklisti 9 – 12 rokov:

  1. miesto: Peter Kostka
  2. miesto: Samuel Šimkulák
  3. miesto: Michal Vida

Kategória cyklisti 13 – 15 rokov:

  1. miesto: Dominik Fudaly
  2. miesto: Florián Krempaský
  3. miesto: Sára Šimkuláková

Kategória korčuliari 9 – 12 rokov:

  1. miesto: Peter Knapík
  2. miesto: Timotej Knapík
  3. miesto: Sebastián Kuraj

 

Môže Vás zaujímať...