Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Cintoríny počas “Dušičiek”

Cintoríny v Spišskej Belej a v Strážkach budú v čase od soboty 29.10.2016 do nedele 6.11.2016 otvorené (prístupné) pre verejnosť nepretržite (počas celého dňa), t.j. nebudú sa uzamykať. Primátor mesta vyhovel požiadavke niektorých obyvateľov mesta, ktorí požadovali, aby boli cintoríny počas tohto obdobia otvorené dlhšie ako len do 21. hod (čo je štandardné podľa platného prevádzkového poriadku našich cintorínov). Počas týchto dní mesto zvýšilo hliadkovú činnosť mestskej polície na cintorínoch, zabezpečilo častejšie udržiavanie čistoty a poriadku – najmä vysypávanie odpadkových košov niekoľkokrát denne a doplnilo počas tejto doby ďalšie prenosné odpadkové koše. V prípade potreby kontaktujte správcu cintorínov – p. Ľubomíra Pavlarčíka – tel. 0905575800.

Môže Vás zaujímať...