Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Belianski žiaci si vyskúšali prácu v lesnej škôlke

Pracovníci Lesov mesta Spišská Belá si pripravili 5. mája pre žiakov zo ZŠ M. R. Štefánika edukačný a poučný deň v ich lesnej škôlke na Fľaku. Akcia s názvom S lesníkom do lesa priblížila až 75 žiakom 1. stupňa zaujímavú prácu lesníka. Žiackom bola táto práca názorne demonštrovaná prostredníctvom štyroch stanovíšť: Poznávanie lesných drevín, Ako rastie les, Zviera v lese a Práca lesníka. Pozornosť detí zaujala najmä ukážka ťažby dreva, jeho manipulácia a nakladanie, ktorú ozvláštnila a spríjemnila prítomnosť ťažného koňa. Na záver akcie sa spoločne vyhodnotil deň, zodpovedali zvedavé otázky detí a ako sa na správny deň v lese patrí, nezabudlo sa ani na opekanie špekačiek pri ohníku. Akcie sa zúčastnili aj lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra vo Zvolene, Mestských lesov Sabinov, Vojenských lesov Kežmarok a naši miestni lesníci.

Môže Vás zaujímať...