Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Belianski žiaci si vyskúšali prácu v lesnej škôlke

Pracovníci Lesov mesta Spišská Belá si pripravili 5. mája pre žiakov zo ZŠ M. R. Štefánika edukačný a poučný deň v ich lesnej škôlke na Fľaku. Akcia s názvom S lesníkom do lesa priblížila až 75 žiakom 1. stupňa zaujímavú prácu lesníka. Žiackom bola táto práca názorne demonštrovaná prostredníctvom štyroch stanovíšť: Poznávanie lesných drevín, Ako rastie les, Zviera v lese a Práca lesníka. Pozornosť detí zaujala najmä ukážka ťažby dreva, jeho manipulácia a nakladanie, ktorú ozvláštnila a spríjemnila prítomnosť ťažného koňa. Na záver akcie sa spoločne vyhodnotil deň, zodpovedali zvedavé otázky detí a ako sa na správny deň v lese patrí, nezabudlo sa ani na opekanie špekačiek pri ohníku. Akcie sa zúčastnili aj lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra vo Zvolene, Mestských lesov Sabinov, Vojenských lesov Kežmarok a naši miestni lesníci.

Môže Vás zaujímať...