Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Belianski poľovníci majú nového predsedu

V nedeľu 19. februára 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza Mestského poľovníckeho spolku POĽANA Spišská Belá. Predmetom rokovania schôdze bolo zhodnotenie činnosti spolku za rok 2016. Poľovníci zhodnotili výsledky poľovníckej sezóny z pohľadu starostlivosti o zver vrátane starostlivosti o poľovnícke zariadenia a bilancovali aj svoje úlovky. Zhodnotili aj svoju spoločensko-kultúrnu činnosť a samotné finančné hospodárenie spolku. Práve primátor mesta Štefan Bieľak počas tejto schôdze vyzdvihol prínos belianskych poľovníkov pri starostlivosti o majetok mesta (mestské lesy a okolité pasienky tvoriace ich poľovný revír), ako aj ich účasť na Dňoch mesta, či organizovaní Svätohubertskej slávnosti. Predmetom tejto členskej schôdze bola aj voľba nových orgánov spolku z dôvodu uplynutia funkčného obdobia súčasného vedenia. Členovia spolku rozhodli, že doterajšieho predsedu spolku Ľudovíta Ofčáka strieda v tejto funkcii Ing. Peter Firek. Nové zloženie má aj výbor MPS Poľana. Vedenie mesta vyjadruje poďakovanie doterajšiemu predsedovi a vedeniu spolku za ich 4-ročné pôsobenie a novému predsedovi a výboru želá veľa úspechov pri napĺňaní činnosti spolku.

Môže Vás zaujímať...