Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Belianski poľovníci majú nového predsedu

V nedeľu 19. februára 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza Mestského poľovníckeho spolku POĽANA Spišská Belá. Predmetom rokovania schôdze bolo zhodnotenie činnosti spolku za rok 2016. Poľovníci zhodnotili výsledky poľovníckej sezóny z pohľadu starostlivosti o zver vrátane starostlivosti o poľovnícke zariadenia a bilancovali aj svoje úlovky. Zhodnotili aj svoju spoločensko-kultúrnu činnosť a samotné finančné hospodárenie spolku. Práve primátor mesta Štefan Bieľak počas tejto schôdze vyzdvihol prínos belianskych poľovníkov pri starostlivosti o majetok mesta (mestské lesy a okolité pasienky tvoriace ich poľovný revír), ako aj ich účasť na Dňoch mesta, či organizovaní Svätohubertskej slávnosti. Predmetom tejto členskej schôdze bola aj voľba nových orgánov spolku z dôvodu uplynutia funkčného obdobia súčasného vedenia. Členovia spolku rozhodli, že doterajšieho predsedu spolku Ľudovíta Ofčáka strieda v tejto funkcii Ing. Peter Firek. Nové zloženie má aj výbor MPS Poľana. Vedenie mesta vyjadruje poďakovanie doterajšiemu predsedovi a vedeniu spolku za ich 4-ročné pôsobenie a novému predsedovi a výboru želá veľa úspechov pri napĺňaní činnosti spolku.

Môže Vás zaujímať...