Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Belianski hasiči majú novú športovú striekačku

Belianski hasiči majú veľký dôvod na radosť. Dostali do svojej výbavy novú športovú striekačku. Na základe ich dlhoročnej požiadavky poslanci mesta vyčlenili v rozpočte mesta na rok 2017 sumu 8 tis EUR. Pri prerokovaní tejto požiadavky hasičov primátor mesta Štefan Bieľak uviedol, že schválenie tejto kúpy je aj vyjadrením poďakovania vedenia mesta hasičom za ich príkladný prístup a nasadenie v prípade rôznych mimoriadnych situácii.

Podľa Maroša Vaverčáka, predsedu belianskych hasičov ide o športovú hasičskú striekačku s označením PS 12 s objemom 2165 cm3 so športovým čerpadlom, kovanými ojnicami a Weber karburátorom. Táto nová striekačka nahradí viac ako 30 rokov starú a dnes už nefunkčnú striekačku.  Zakúpená striekačka bude slúžiť hasičom na športovú prípravu a účasť na hasičských súťažiach. Vďaka nej budú naši hasiči a tiež hasičky viac konkurenční, nakoľko doterajšia striekačka bola s veľmi slabým výkonom.

Mesto Spišská Belá postupne dovybavuje dobrovoľných belianskych hasičov potrebnou technikou. Ich súčasné vybavenie je už pomerne kvalitné na dobrovoľných hasičov. V minulom roku mesto zakúpilo hasičom staršie 9-miestne auto v hodnote 9 tis. EUR na technické zásahy a práve v tomto aute budú prevážať túto striekačku aj na športové hasičské súťaže. Tak dúfajme, že si hasiči a hasičky nájdu popri iných povinnostiach dostatok času aj na tréningy a hasičské súťaže, na ktorých časom budú dosahovať popredné umiestnenia. Držíme palce! ……. a ďakujeme!

Môže Vás zaujímať...