Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Belianske jedenástky 2017

Mesto Spišská Belá v spolupráci s MŠK Slavoj Spišská Belá zorganizovali aj tento rok obľúbenú súťaž v kopaní jedenástok Belianske jedenástky. Slnečné prázdninové popoludnie prilákalo 9. júla 2017 na futbalový štadión mnoho súťažiacich i divákov.

Konečné poradie:

Ženy:
1. miesto: Daniela Čabanová
2. miesto: Michaela Ofčáková
3. miesto: Barbora Slodičáková

Deti:
1. miesto: Aurel Strišovský
2. miesto: Jaroslav Krigovský
3. miesto: Jakub Gardoš

Muži:
1. miesto: Patrik Susa
2. miesto: Marek Barnáš
3. miesto: Erik Jurčák

Môže Vás zaujímať...