Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Belianske jedenástky 2017

Mesto Spišská Belá v spolupráci s MŠK Slavoj Spišská Belá zorganizovali aj tento rok obľúbenú súťaž v kopaní jedenástok Belianske jedenástky. Slnečné prázdninové popoludnie prilákalo 9. júla 2017 na futbalový štadión mnoho súťažiacich i divákov.

Konečné poradie:

Ženy:
1. miesto: Daniela Čabanová
2. miesto: Michaela Ofčáková
3. miesto: Barbora Slodičáková

Deti:
1. miesto: Aurel Strišovský
2. miesto: Jaroslav Krigovský
3. miesto: Jakub Gardoš

Muži:
1. miesto: Patrik Susa
2. miesto: Marek Barnáš
3. miesto: Erik Jurčák

Môže Vás zaujímať...