Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Belančanka potešila poľské publikum

Pod záštitou Spolku Slovákov v Poľsku a Obce Jurgów sa 21. augusta 2016 konal už 35. ročník Prehliadky krajanských dychových hudieb, na ktorý do Poľska vycestovala aj naša dychová hudba Belančanka. Pod vedením Júliusa Zentka tak naši dychovkári zahrali skladby nielen na ľudovú nôtu, ale aj v štýle tango či jazz. Ich prevedenie skladieb nenechalo publikum chladné a prítomní si zaspievali s nadšením s nimi.

Na jurgowskom prírodnom amfiteátri sa predviedlo 7 krajanských dychoviek (z Jurgówa, Novej Belej, Krempách, Kacvína, Vyšných Lapš, Nižných Lapš Malej Lipnice)a dve hosťujúce zo Slovenska, zo Spišskej Belej a Maguranka z Kamianky.

Všetci, ktorí obľubujú rytmické tóny našej Belančanky, si ju budú môcť vypočuť 24. septembra na Spišskom zemiakarskom jarmoku v Spišskej Belej, na ktorý prijala pozvanie vystúpiť aj dychovka z Jurgówa.

Môže Vás zaujímať...