Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, prevážame vzduch

Pri kontajneroch na triedený odpad sa stretávame často s tým, že nestlačené PET fľaše, plechovky od nápojov, kartónové obaly, prípadne neskladné kusy polystyrénu, zmenšujú kapacitu kontajnera. To znamená, že sa do takéhoto kontajnera nezmestí toľko vytriedeného odpadu, koľko by sa mohlo. Kontajnery ostávajú preto v skutočnosti iba z polovice naplnené a ďalší odpad končí vedľa nich, prípadne aj v širšom okolí…

Narábať s odpadom nie je komfortné, ani hygienické. Ak však nezačneme odpad upravovať, teda fľaše alebo škatule pre zmenšenie objemu zošliapavať, polystyrén lámať a pod., na situácii okolo zdanlivo plných kontajnerov sa nič nezmení. Zberová spoločnosť bude nútená neporiadok okolo odpadových nádob riešiť častejšími zvozmi, ale častejší odvoz poloprázdnych, vzduchom naplnených kontajnerov, je nie len časovo náročnejší, ale aj ekonomicky neefektívny.

Obrázok ponúka jednoduchý návod ako riešenie:

 

 

Môže Vás zaujímať...