Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, prevážame vzduch

Pri kontajneroch na triedený odpad sa stretávame často s tým, že nestlačené PET fľaše, plechovky od nápojov, kartónové obaly, prípadne neskladné kusy polystyrénu, zmenšujú kapacitu kontajnera. To znamená, že sa do takéhoto kontajnera nezmestí toľko vytriedeného odpadu, koľko by sa mohlo. Kontajnery ostávajú preto v skutočnosti iba z polovice naplnené a ďalší odpad končí vedľa nich, prípadne aj v širšom okolí…

Narábať s odpadom nie je komfortné, ani hygienické. Ak však nezačneme odpad upravovať, teda fľaše alebo škatule pre zmenšenie objemu zošliapavať, polystyrén lámať a pod., na situácii okolo zdanlivo plných kontajnerov sa nič nezmení. Zberová spoločnosť bude nútená neporiadok okolo odpadových nádob riešiť častejšími zvozmi, ale častejší odvoz poloprázdnych, vzduchom naplnených kontajnerov, je nie len časovo náročnejší, ale aj ekonomicky neefektívny.

Obrázok ponúka jednoduchý návod ako riešenie:

 

 

Môže Vás zaujímať...