Flash News
  • 21.6.1596 pri obrane starodávnych chotárnych hraníc Spišskej Belej v tatranských Zadných Meďodoloch, počas nočného prepadu žoldniermi Juraja Horvátha z Dunajeckého (Nedeckého) panstva, padli občania Spišskej Belej Tobias (Tobiáš) Schlosser a Blasius (Blažej) Schuster, ďalších 15 občanov bolo zranených, z toho traja ťažko.
X

Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, prevážame vzduch

Pri kontajneroch na triedený odpad sa stretávame často s tým, že nestlačené PET fľaše, plechovky od nápojov, kartónové obaly, prípadne neskladné kusy polystyrénu, zmenšujú kapacitu kontajnera. To znamená, že sa do takéhoto kontajnera nezmestí toľko vytriedeného odpadu, koľko by sa mohlo. Kontajnery ostávajú preto v skutočnosti iba z polovice naplnené a ďalší odpad končí vedľa nich, prípadne aj v širšom okolí…

Narábať s odpadom nie je komfortné, ani hygienické. Ak však nezačneme odpad upravovať, teda fľaše alebo škatule pre zmenšenie objemu zošliapavať, polystyrén lámať a pod., na situácii okolo zdanlivo plných kontajnerov sa nič nezmení. Zberová spoločnosť bude nútená neporiadok okolo odpadových nádob riešiť častejšími zvozmi, ale častejší odvoz poloprázdnych, vzduchom naplnených kontajnerov, je nie len časovo náročnejší, ale aj ekonomicky neefektívny.

Obrázok ponúka jednoduchý návod ako riešenie:

 

 

Môže Vás zaujímať...