Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

22. apríl = Svetový deň Zeme

Prečo je práve 22. apríl Svetovým dňom Zeme?

22. apríla 1970 ekológovia ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu na ochranu Zeme. Iniciátorom bol environmentálny aktivista Gaylord Nelson. Z jeho podnetu sa v USA uskutočnili podujatia podporujúce environmentálne hnutie. Neskôr sa táto iniciatíva rozšírila po celom svete. Každoročne sa k nej rôznymi aktivitami pripája stále viac ľudí – realizovaním jarného upratovania, výsadbou stromov, výstavami, rôznymi podujatiami na školách atď.

Deň zeme nadobudol celosvetový rozmer. Jeho cieľom je pripomenúť si našu závislosť na cenných daroch Zeme. Je potrebné si uvedomiť, že zdroje Zeme nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a robiť rôzne opatrenia pre to, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme.

Môže Vás zaujímať...