Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

22. apríl = Svetový deň Zeme

Prečo je práve 22. apríl Svetovým dňom Zeme?

22. apríla 1970 ekológovia ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu na ochranu Zeme. Iniciátorom bol environmentálny aktivista Gaylord Nelson. Z jeho podnetu sa v USA uskutočnili podujatia podporujúce environmentálne hnutie. Neskôr sa táto iniciatíva rozšírila po celom svete. Každoročne sa k nej rôznymi aktivitami pripája stále viac ľudí – realizovaním jarného upratovania, výsadbou stromov, výstavami, rôznymi podujatiami na školách atď.

Deň zeme nadobudol celosvetový rozmer. Jeho cieľom je pripomenúť si našu závislosť na cenných daroch Zeme. Je potrebné si uvedomiť, že zdroje Zeme nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a robiť rôzne opatrenia pre to, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme.

Môže Vás zaujímať...