Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

18. ročník Belá mix volley cup-u 2016

V dňoch 23. – 24. júla 2016 sa v anglickom parku kaštieľa v Strážkach uskutočnil už 18. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev BELÁ MIX VOLLEY CUP, konaný pod záštitou Mesta Spišská Belá.
Turnaja sa napriek zmene termínu, kvôli nepriaznivému počasiu (pôvodný termín 16.-17. júl), zúčastnilo 14 družstiev z rôznych kútov Slovenska a svoje zastúpenie mali mestá ako Poprad, Kežmarok, Košice, Humenné, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník, či Nitra, čo svedčí o jeho výbornom renomé a veľkej obľúbenosti tohto turnaja.
Víťazom turnaja sa stalo družstvo “Škôlkári” na druhom mieste sa umiestnilo družstvo “No Shame” a tretie miesto obsadilo družstvo “Tatry”.

Za najlepšiu hráčku bola vyhlásená Erika Salanciová z družstva “No Shame”. Najlepším hráčom sa stal Peter Malachovský z víťazného družstva.

Poďakovanie za organizáciu turnaja patrí najmä Jozefovi Kunovi, Marcelovi Banczíkovi a Jaroslavovi Dobešovi. A za podporu tohto turnaja aj jeho sponzorom: firme Coca Cola, Fegafrost, Hamé, Slovkred, Renova, Exes, Plastiflex a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť.

 

 

Môže Vás zaujímať...