Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

18. ročník Belá mix volley cup-u 2016

V dňoch 23. – 24. júla 2016 sa v anglickom parku kaštieľa v Strážkach uskutočnil už 18. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev BELÁ MIX VOLLEY CUP, konaný pod záštitou Mesta Spišská Belá.
Turnaja sa napriek zmene termínu, kvôli nepriaznivému počasiu (pôvodný termín 16.-17. júl), zúčastnilo 14 družstiev z rôznych kútov Slovenska a svoje zastúpenie mali mestá ako Poprad, Kežmarok, Košice, Humenné, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník, či Nitra, čo svedčí o jeho výbornom renomé a veľkej obľúbenosti tohto turnaja.
Víťazom turnaja sa stalo družstvo “Škôlkári” na druhom mieste sa umiestnilo družstvo “No Shame” a tretie miesto obsadilo družstvo “Tatry”.

Za najlepšiu hráčku bola vyhlásená Erika Salanciová z družstva “No Shame”. Najlepším hráčom sa stal Peter Malachovský z víťazného družstva.

Poďakovanie za organizáciu turnaja patrí najmä Jozefovi Kunovi, Marcelovi Banczíkovi a Jaroslavovi Dobešovi. A za podporu tohto turnaja aj jeho sponzorom: firme Coca Cola, Fegafrost, Hamé, Slovkred, Renova, Exes, Plastiflex a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť.

 

 

Môže Vás zaujímať...