Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

17. november – Príďte si uctiť aj pamiatku obetí teroristického útoku v Paríži

17. november – Príďte si uctiť aj pamiatku obetí teroristického útoku v Paríži

V našom meste si po roku opätovne pripomenieme sviatok 17. novembra – Deň boja za slobodu a demokraciu – 26. výročie od nežnej revolúcie 17. novembra 1989.

Pri tejto príležitosti si v našom meste verejne uctíme aj pamiatku obetí nezmyselného teroristického úroku v Paríži z piatka 13. novembra 2015.  V duchu hesla francúzskej revolúcie  „Bratstvo – rovnosť – sloboda“ a ako aj hodnôt našej nežnej revolúcie svojou účasťou a prítomnosťou môžeme poukázať na krehkosť demokracie a hodnôt, na ktoré sme si už všetci (akosi automaticky) zvykli.

 

V utorok 17. novembra o 14. hodine sa uskutoční sv. omša v Dome smútku (na mestskom cintoríne) a po nej krátka pietna spomienka pri pamätníku na obete komunizmu (neslobody), na politických väzňov a politicky prenasledovaných, na ľudí stojacich za 17. novembrom, ale aj na obete piatkového teroristického útoku v Paríži.

Pozývame širokú verejnosť na tú spomienku.  Príďte, aby sme nezabúdali …..

Môže Vás zaujímať...