Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

15. augusta bude prerušená dodávka vody

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že 15. augusta 2017 bude prerušená dodávka vody v mestskej časti Strážky.

Dôvod odstávky: Výmena redukčného ventila pre mestskú časť Strážky

Termín odstávky: 15. 8. 2017 od 800 hod. do 1400 hod. následné napúšťanie a tlakovanie,
V priebehu prác môže dôjsť ku skúšobnému napúšťaniu vodovodu a tým k dočasnému obnoveniu dodávky vody.

Oblasť odstávky s úplným prerušením dodávky vody: Spišská Belá, časť Strážky

Viac informácií na tel. linke dispečingu 052/ 77 29 548.

Môže Vás zaujímať...