Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

13. ročník Belianskeho škovránka

V sobotu 3. júna 2017 sa uskutočnil od 13.00 hod. na pódiu sa 13. ročník Belianskeho škovránka – prezentácie materských škôl z okolia Spišskej Belej v tanci a speve detí, ktorý organizačne pripravila naša materská škola. Okrem detí z našej Materskej školy na Mierovej ulici sa prezentovala aj MŠ Výborná, MŠ Lendak a MŠ Slovenská Ves. Roztomilé spevácke a tanečné vystúpenia detí vyčarili mnoho úsmevov na námestí. Za prípravu tohto podujatia ďakujeme našej materskej škole.

Môže Vás zaujímať...