Kategória: Zasadnutia MsZ

Zsadnutia MsZ podľa tagu, kde tag je rok.

zasadnutie z 28.08.2017

zasadnutie z 28.08.2017

Názov prílohy Odkaz Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej 28.8.2017 Stiahnúť Uznesenie 28.8.2017 Stiahnúť