Kategória: Oznámenia

Nové pracovné miesto na mestskom úrade

Mesto Spišská Belá hľadá do pracovného pomeru odborného zamestnanca mestského úradu na pracovnú pozíciu zamestnanec oddelenia investičnej výstavby mesta. Pracovná náplň : – Administratívna príprava investičných (stavebných) akcií mesta (od zámeru až po stavebné...

Mestský úrad počas sviatkov

Oznamujeme občanom, že Mestský úrad v Spišskej Belej bude počas sviatkov k dispozícií pre občanov nasledovne: 22. 12. 2017 – (piatok) MsÚ zatvorený 27. – 29. 12. 2017 – (streda, štvrtok, piatok) bez zmeny...

Voľné pracovné miesto – učiteľka v MŠ

Voľné pracovné miesto – učiteľka v MŠ

                                                                    MATERSKÁ ŠKOLA                                                            Mierová 1, 059 01 Spišská Belá Podľa § 12 a písm. d ) zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade s vyhláškou MŠ SR...

Prerušenie dodávky vody, 10. 11. 2017

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 10.11.2017 (piatok) bude z dôvodu stavebných úprav odstavená voda na Štefánikovej ulici č. 42 – Zdravotné stredisko, v predpokladanom čase od 11.00 hod. do 17.00 hod.

Jesenné upratovanie 12.10., 20.-21.10.2017

V našom meste prebehne počas štvrtka 12.10.2017 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje...

Prerušenie distribúcie elektriny 18.10.2017 ul. Slnečná

Prerušenie distribúcie elektriny 18.10.2017 od 07.30 hod. do 15.00 hod. Východoslovenská distribučná, a.s. oznámila mestu Spišská Belá plánované prerušenie distribúcie elektriny pre časť mesta Spišská Belá v následujúcom úseku: V meste Spišská Belá: úseky  – ulica...