Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Kategória: Petzvalova fotografia

Petzvalova fotografia 2016

Tohtoročný už 6. ročník súťaže Plenéra amatérskych fotografov s názvom Petzvalova fotografia, sa uskutočnil 17. septembra 2016 a to symbolicky v deň 125. výročia úmrtia spišskobelianskeho rodáka Jozefa Maximiliána Petzvala, priekopníka modernej optiky. Súťaž vznikla práve na...

Petzvalova fotografia 2015

Dňa 12. septembra 2015 sa v Spišskej Belej uskutočnil už 5. ročník Plenéra amatérskych fotografov pod názvom „Petzvalova fotografia“, ktorý je venovaný osobnosti Jozefa Maximiliána Petzvala, ktorý sa narodil v Spišskej Belej a v...

Petzvalova fotografia 2014

Už po piatykrát sa 13. septembra tohto roku stretli náruživí fotografi a zároveň priatelia fotografie v Spišskej Belej, v Múzeu J. M. Petzvala. Prišli, aby strávili príjemný deň so svojou záľubou – fotografovaním, pretože...

Petzvalova fotografia 2013

Už po štvrtý krát sa v našom meste uskutočnil Plenér fotografov – súťaž vo fotografovaní, určená amatérskym fotografom. Ak ste v sobotu 7. septembra stretávali v uliciach mesta akosi viac ľudí s fotoaparátmi, nebola...

Petzvalova fotografia 2012

Už po tretíkrát mali amatérski fotografi možnosť ukázať svoje schopnosti a kreativitu a zapojiť sa do súťaže Plenér fotografov, ktorý zorganizovalo mesto Spišská Belá v spolupráci s Múzeom J. M. Petzvala v rámci Medzinárodného...

Petzvalova fotografia 2011

Dňa 15. októbra sa uskutočnil 1. ročník Plenéra fotografov – Petzvalova fotografia, ktorý pre neprofesionálnych a poloprofesionálnych fotografov ,zorganizovali Mesto Spišská Belá v spolupráci s Múzeom J. M. Petzvala. Tento ročník sprevádzalo fotografovaniu nie...

Petzvalova fotografia 2010

Dňa 16. októbra sa uskutočnil nultý ročník Plenéra fotografov, ktorý Mesto Spišská Belá pripravilo v rámci Medzinárodného festivalu fotografie. Prihlásilo sa 16 účastníkov, vrátane študentov odboru fotografický dizajn zo SUŠ v Kežmarku a dvoch...

Petzvalova fotografia

Plenér amatérskych fotografov s názvom Petzvalova fotografia, sa uskutočnil prvý krát v roku 2010. Súťaž nesie meno osobnosti svetového formátu a významu, ako aj jednej z najvýraznejších osobností Spišskej Belej Jozefa Maximiliána Petzvala, priekopníka modernej...