Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Kategória: Petzvalova fotografia

Petzvalova fotografia 2016

Tohtoročný už 6. ročník súťaže Plenéra amatérskych fotografov s názvom Petzvalova fotografia, sa uskutočnil 17. septembra 2016 a to symbolicky v deň 125. výročia úmrtia spišskobelianskeho rodáka Jozefa Maximiliána Petzvala, priekopníka modernej optiky. Súťaž vznikla práve na...

Petzvalova fotografia 2015

Dňa 12. septembra 2015 sa v Spišskej Belej uskutočnil už 5. ročník Plenéra amatérskych fotografov pod názvom „Petzvalova fotografia“, ktorý je venovaný osobnosti Jozefa Maximiliána Petzvala, ktorý sa narodil v Spišskej Belej a v...

Petzvalova fotografia 2014

Už po piatykrát sa 13. septembra tohto roku stretli náruživí fotografi a zároveň priatelia fotografie v Spišskej Belej, v Múzeu J. M. Petzvala. Prišli, aby strávili príjemný deň so svojou záľubou – fotografovaním, pretože...

Petzvalova fotografia 2013

Už po štvrtý krát sa v našom meste uskutočnil Plenér fotografov – súťaž vo fotografovaní, určená amatérskym fotografom. Ak ste v sobotu 7. septembra stretávali v uliciach mesta akosi viac ľudí s fotoaparátmi, nebola...

Petzvalova fotografia 2012

Už po tretíkrát mali amatérski fotografi možnosť ukázať svoje schopnosti a kreativitu a zapojiť sa do súťaže Plenér fotografov, ktorý zorganizovalo mesto Spišská Belá v spolupráci s Múzeom J. M. Petzvala v rámci Medzinárodného...

Petzvalova fotografia 2011

Dňa 15. októbra sa uskutočnil 1. ročník Plenéra fotografov – Petzvalova fotografia, ktorý pre neprofesionálnych a poloprofesionálnych fotografov ,zorganizovali Mesto Spišská Belá v spolupráci s Múzeom J. M. Petzvala. Tento ročník sprevádzalo fotografovaniu nie...

Petzvalova fotografia 2010

Dňa 16. októbra sa uskutočnil nultý ročník Plenéra fotografov, ktorý Mesto Spišská Belá pripravilo v rámci Medzinárodného festivalu fotografie. Prihlásilo sa 16 účastníkov, vrátane študentov odboru fotografický dizajn zo SUŠ v Kežmarku a dvoch...

Petzvalova fotografia

Plenér amatérskych fotografov s názvom Petzvalova fotografia, sa uskutočnil prvý krát v roku 2010. Súťaž nesie meno osobnosti svetového formátu a významu, ako aj jednej z najvýraznejších osobností Spišskej Belej Jozefa Maximiliána Petzvala, priekopníka modernej...