Kategória: Aktuality

Diskusné fórum o triedení odpadov na území mesta

Na 26. októbra primátor mesta Štefan Bieľak zvolal diskusné fórum na tému „Nakladanie s odpadmi v Spišskej Belej“, ktorého sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva, riaditeľ Mestského podniku Spišská Belá (zberovej spoločnosti) a odborní zamestnanci mestského úradu. Dôvodom tejto...

Konferencia Cyklistická doprava 2017

V Trnave sa 25. a 26. októbra 2017 konal už 9. ročník odbornej konferencie Cyklistická doprava 2017.  Toto významné podujatie privítalo vyše 90 účastníkov, ktorí si vypočuli prednášky domácich i zahraničných prednášajúcich. Slová cyklodoprava a cykloturizmus sa...

Dotácia na výmenu okien mestského úradu

Na mestskom úrade v Spišskej Belej sa ešte do konca tohto roka vymenia okná na priečelí budovy. Mesto už v uplynulých 2 rokoch postupne vymenilo okná na časti budovy mestského úradu a zároveň opravilo fasádu na tejto...

Vyšlo októbrové vydanie Spišskobelianskeho spravodaja

Príchod jesene do Spišskej Belej sa niesol aj v znamení posledného mestského podujatia konaného v exteriéri, ktorým bol Beliansky turistický pochod. Zároveň priniesla jeseň mnoho zrealizovaných projektov, ktoré sa odzrkadlili na vynovenom vzhľade niektorých...

Na prehliadke v Materskej škole na Letnej ulici

V pondelok 23. októbra si poslanci mestského zastupiteľstva s primátorom mesta prehliadli úplne zrekonštruované priestory elokovaného pracoviska materskej školy na Letnej ulici. Túto mestskú škôlku si prezreli aj za účasti riaditeľky Materskej školy (Mierová 1) a ďalších...

Návrh štúdie na výstavbu rodinných domov v Strážkach

Vzhľadom na to, že v Spišskej Belej rastie záujem o stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov, mesto v zmysle platného územného plánu dalo pripraviť pracovný návrh zastavovacej štúdie pre výstavbu rodinných domov v mestskej časti Strážky – v lokalite...

“Goral run” začal bežeckú tradíciu v Spišskej Belej

Do pestrej palety tých najrôznejších športových súťaží a podujatí v Spišskej Belej sa od uplynulého víkendu zaradil aj beh. Občianske združenie Runners’n Roses a kolektív Motorestu Goral v spolupráci s Mestom Spišská Belá pripravili pilotný...

V ZŠ M. R. Štefánika “Hovorili o jedle”

Cieľom celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za...

Hrobové miesta na miestnom cintoríne

Mesto Spišská Belá upozorňuje všetkých príbuzných (pozostalých), ktorých zomrelí majú zanedbané hroby, resp. ide o hroby bez označenia (meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia) alebo hroby bez zaplatenia nájomného, aby si ďalšie užívanie hrobových miest...