Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Kategória: Aktuality

2. miesto na Bela cup-e pre Spišskú Belú

Naši futbalisti MŠK Slavoj Spišská Belá sa v dňoch 24.-25. júna zúčastnili na vydarenom Belá-cupe vo Valaskej Belej. Organizátorom 15. ročníka bola domáca TJ Štart Krištáľ Valaská Belá. Okrem nášho mužstva sa na turnaji zúčastnili...

Fotosúťaž „Spišská Belá v 4 ročných obdobiach“

Fotosúťaž „Spišská Belá v 4 ročných obdobiach“ (pri príležitosti 210. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala)  Vyhlasovateľ súťaže : Mesto Spišská Belá (mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá) v spolupráci s Múzeom Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej...

Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 4.7.2017

P O Z V A N I E V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie mestského zastupiteľstva  mesta Spišská Belá, ktoré sa uskutoční...

Modernizuje sa detské ihrisko na sídlisku Mierová

V súčasnosti prebiehajú práce na modernizácii detského ihriska na sídlisku na Mierovej ulici. Bola už položená špeciálna dopadová vrstva, niektoré hracie prvky sa opravujú, iné sa vymenia a doplnia sa nové. Nad doterajším pieskoviskom sa osadí...

Orez stromov na cintoríne v Strážkach

Mesto ako správca verejného pohrebiska (cintorína) v mestskej časti Strážky zrealizovalo orez vysokých stromov v strednej časti cintorína na podnet obyvateľov Strážok. Okrem potrebného ošetrenia týchto stromov dôvodom tohto orezu boli aj voľne padajúce suché konáre...

ZUŠ oceňovala najlepších výtvarníkov

Pedagógovia z belianskej Základnej umeleckej školy majú mnoho dôvodov na radosť. Týchto dôvodov je až neuveriteľných 78. Presne takýto počet šikovných žiakov z výtvarného odboru totiž získalo počas školského roku 2016/2017 rôzne ocenenia nielen na Slovensku,...

Vyšlo júnové vydanie Spišskobelianskeho spravodaja

Jún sa v Spišskej Belej vždy nesie v znamení veľkolepých osláv Dní mesta. O tom ako podujatie prebiehalo ale aj o iných zaujímavých júnových momentoch sa dočítate v novom vydaní Spišskobelianskeho spravodaja (v prílohe)....

Prijatie najlepších žiakov

Dňa 27. júna 2017 prijal v doobedňajších hodinách v obradnej sále mestského úradu primátor mesta Štefan Bieľak najlepších žiakov oboch základných škôl v Spišskej Belej. Ocenený bol jeden žiak z každého ročníka ZŠ M. R. Štefánika...

Rekordných 396 súťažiacich na Jánskom blate

Jánske blato pripadlo tohto roku tematicky na Jána! V sobotu 24. júna 2017 sa konal v mestskej časti Strážky (areál pri futbalovom ihrisku) už tretí ročník najdrsnejšieho a najextrémnejšieho podujatia v Kežmarskom okrese. Tohtoročných...

Požiadajte si o nádobu na bioodpad

V rámci zberu biologicky rozložiteľného odpadu (bioodpadu) v Spišskej Belej mesto ponúka obyvateľom mesta možnosť požiadať o bezplatné poskytnutie novej plastovej nádoby hnedej farby na zber tohto odpadu. Táto nádoba vám nahradí doterajšie plastové...

3000 EUR pre dobrovoľných belianskych hasičov

Mesto Spišská Belá získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu činnosti dobrovoľných belianskych hasičov. Cez Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR tak príde na účet mesta suma 3000 EUR, ktorá je účelovo viazaná pre potrebu dobrovoľných...