Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Kategória: Aktuality

Súťaž s témou triedenia odpadu pre školákov

Spoločnosť ENVI-PAK, a. s. vyhlásila prostredníctvom svojej webovej stránky www.triedime.sk súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorá bude prebiehať v dňoch od 16.05.2017 do 01.06.2017 do 10.00 hod. Hrá sa o športovú výbavu...

Mamičky oslavovali svoj sviatok

13. mája 2017 sa streli v mestskej kinosále belianske mamičky, aby spolu oslávili svoj sviatok Deň matiek. V kultúrnom programe, ktorý si pre nich pripravili deti 1. stupňa ZŠ M. R. Štefánika pod vedením pani...

Rybárska sezóna sa otvorila pretekami v love kapra

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu zorganizovala rybárske preteky v love kapra pre dospelých i deti, ktoré sa konali v sobotu 13. mája 2017 na Belianskom rybníku. Na pretekoch, ktoré zároveň otvorili tohtoročnú rybársku sezónu, sa ráno stretlo...

Mesto už teraz pripravuje výstavbu ďalších cyklotrás

V lete Mesto Spišská Belá rozbehne výstavby 5,1 km nových cyklotrás. Pôjde o 3 km cyklotrasy z Tatranskej Kotliny smerom na Ždiar a 2,1 km od štrkoviska v Strážkach cez kaštieľ Strážky po začiatok panelového chodníka na začiatku Strážok...

Mesto plánuje podporiť vybudovanie „pump tracku“

Na potreby mladých je potrebné sústavne reagovať, nakoľko všetko okolo nás ide veľmi rýchlo dopredu. A aj preto sa mesto už niekoľko týždňov pohráva s myšlienkou výstavby tzv. pump tracku v Spišskej Belej. Táto myšlienka nie je...

Deň a noc v Kaštieli Strážky

Kaštieľ Strážky ponúka počas celého roka pre svojich návštevníkov množstvo zaujímavých programov. V máji sa už pomaly pripravujú na letnú turistickú sezónu, okrem toho priestor dostáva aj významné celoeurópske podujatie Noc múzeí a galérii. Pre mnohých...

Svätofloriánska slávnosť s bohatým programom

V nedeľu 7. mája 2017 pripravili členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, už po 8 – krát celodenný zaujímavý program, ktorý bol určený aj pre verejnosť....

Plánujeme rozšírenie priestorov Face klubu v podkroví

Mesto Spišská Belá v spolupráci s Face klubom plánujú rozšírenie podkrovných priestorov v budove, kde sídli klub. Ten potrebuje pre svoju činnosť ďalšie priestory, najmä väčšiu prednáškovú miestnosť, kanceláriu pre dobrovoľníkov a kanceláriu pre poradenskú činnosť (sociálne poradenstvo)...

Súťaž na logo Cesty okolo Tatier

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ktoré plní úlohu vedúceho partnera v projekte s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ za spolupráce s 9 partnermi z Poľska a zo Slovenska – Mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina...

Súťaž na propagačný slogan Cesty okolo Tatier

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ktoré plní úlohu vedúceho partnera v projekte s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ za spolupráce s 9 partnermi z Poľska a zo Slovenska – Mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina...

Pozemkové úpravy sú zapísané. Čo to znamená ?

V priebehu predchádzajúcich rokov prebiehalo v našom meste konanie o pozemkových úpravách – tzv. komasácie (či sceľovanie) pozemkov. Najprv to bolo katastrálne územie Strážky, neskôr katastrálne územie Spišská Belá. Pozemkové úpravy organizoval a riadil štát prostredníctvom Okresného...