Kategória: Aktuality

Spišská Belá sa ponorila do farieb jesene

Jeseň v Spišskej Belej láka mnohých na prechádzku do svojich čarovných zákutí, kde si môžete oddýchnuť a nabrať novú energiu. Najobľúbenejšími miestami oddychu sú Beliansky rybník, Kaštieľ Strážky so svojim anglickým parkom, ako aj...

Príďte povzbudiť belianskych hokejbalistov U14

V nedeľu 22.10. 2017 sa uskutoční hokejbalový turnaj Slovenskej extraligy U14 v Spišskej Belej. Pozývame rodičov, priateľov a širokú verejnosť na zápasy Spišskej Belej. Príďte svojím hlasom povzbudiť vaše deti, vašich priateľov a kamarátov....

Zber objemného odpadu – už zajtra!

Pripomíname, že v našom meste budú počas piatka 20.10.2017 a soboty 21.10.2017 kvôli zberu objemnému odpadu pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob....

Rekonštrukcia chodníka na Medňanského ulici v Strážkach

Mesto Spišská Belá v týchto dňoch začalo stavebné práce na rekonštrukcii chodníka na Medňanského ulici v Strážkach. Ide o plánovanú rekonštrukciu chodníka v úseku od bývalej spoločenskej sály až po rímskokatolícky kostol. Pôvodný asfaltový chodník, ktorý je poškodený,...

ZUŠ s novou fasádou

Po 12 rokoch má budova Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej na Zimnej ulici nový vzhľad. Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ poskytlo škole účelovo viazané finančné prostriedky v konečnej výške 13 200 EUR z rozpočtu mesta. Za...

Beliansky turistický pochod

V sobotu 14. októbra 2017 sa za krásneho slnečného počasia uskutočnil už tradičný Beliansky turistický pochod na vysokohorskú chatu Plesnivec. Pochodu sa zúčastnili obyvatelia Spišskej Belej, ku ktorým sa pridali aj pacienti Sanatória v...

Stavebná úprava vstupu do budovy základnej školy

Mesto v spolupráci so Základnou školou M. R. Štefánika stavebne upravuje vstup do budovy školy na Štefánikovej ulici č. 39 – teda pri elokokovanom pracovisku, kde okrem tried je aj školský klub („školská družina“)...

Na “Petzvalke” nové prístrešky pre bicykle

Mesto Spišská Belá vybudovalo dva nové prístrešky na parkovanie bicyklov najmä žiakov v Základnej škole J. M. Petzvala na Moskovskej ulici. Prístrešky so stojanmi – v modernom prevedení – sú kapacitne určené pre 40 bicyklov...

Realizácia projektu Oddychovo-vzdelávací areál Krivý kút

Mesto Spišská Belá už v roku 2012 v spolupráci s DAPHNE – Inštitútom aplikovanej ekológie za finančnej podpory Globálneho environmentálneho fondu – programu malých grantov, realizovalo ekologickú obnovu dvoch v minulosti vyťažených rašelinísk: Trstinné lúky a Krivý kút. Na...

Mobilný zber nebezpečného odpadu – už zajtra!

Pripomíname, že v našom meste prebehne počas štvrtka 12.10.2017 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá,...

Oznámenia
X