Kategória: Aktuality

30 rokov Materskej školy na Mierovej ulici

Dňa 13. decembra 2017 si pripomenula Materská škola na Mierovej ulici významné jubileum – 30 rokov od jej otvorenia. Pri tejto príležitosti vedenie materskej školy pripravilo malú školskú slávnosť. Najprv sa pozvaní hostia stretli...

Nové pracovné miesto na mestskom úrade

Mesto Spišská Belá hľadá do pracovného pomeru odborného zamestnanca mestského úradu na pracovnú pozíciu zamestnanec oddelenia investičnej výstavby mesta. Pracovná náplň : – Administratívna príprava investičných (stavebných) akcií mesta (od zámeru až po stavebné...

Chodník na Medňanského ulici

V novembri mesto začalo s rekonštrukciou chodníka na Medňanského ulici v mestskej časti Strážky. Decembrové počasie neumožnilo dokončiť celý chodník a tak úsek od autobusovej zastávky po kostol sa zrealizuje na jar budúceho roka. Rovnako sa na...

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 13.12.2017

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2017 venovalo aj týmto témam: VZN o financiách pre školy MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 8/2017 o určení výšky...

Automotoklub vyhodnotil súťažnú sezónu 2017

V sobotu 9. decembra 2017 v priestoroch Belianskych kúpeľov Automotoklub Spišská Belá (AMK) vyhodnotil práve končiacu jazdeckú sezónu 2017. Predseda AMK Peter Rusiňák spolu s primátorom mesta Spišská Belá Štefanom Bieľakom ocenili najlepších vodičov...

Multikulti Noc vo Face Clube

Face Club sa počas víkendu stal medzinárodným a navštívilo nás dokopy 12 dobrovoľníkov EDS (Európska dobrovoľnícka služba) z celkovo 6 krajín sveta, a to: Lotyšsko, Nemecko, Macedónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko. Strávili sme spolu zaujímavé dva dni,...

20 tis. EUR na rekonštrukciu podkrovia budovy Face klubu

Mesto Spišská Belá získalo dotáciu vo výške 15 tis. EUR zo štátneho rozpočtu na podporu prevencie kriminality na základe ním vypracovaného projektu. V spolupráci s Face klubom mesto rozšíri podkrovné priestory v budove, kde sídli tento...

Halový futbalový turnaj medzi našimi školami

Dňa 5. decembra 2017 sa v  telocvični Základnej školy J. M. Petzvala v Spišskej Belej uskutočnil halový futbalový turnaj žiakov 5. a 6. ročníkov medzi oboma základnými školami v Spišskej Belej, ktorý zorganizoval futbalový klub MŠK Slavoj...

Pozvanie na zasadnutie mestského zastupiteľstva

P O Z V A N I E      Na základe § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m    zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá, ktoré sa...

Uvoľnené miesto na Mestskej polícii v Spišskej Belej

Na mestskej polície v Spišskej Belej sa uvoľnilo pracovné miesto príslušníka mestskej polície. V prílohe sú zverejnené podmienky pre uchádzačov. Lehota na predloženie prihlášky do výberového konania sa predlžuje do 31.12.2017. Názov prílohy Odkaz Výberové...

Mikuláš 2017

Mikuláš neobišiel ani Spišskú Belú a spolu so svojimi pomocníkmi, čertom a anjelom zavítali 6. decembra k Mestskému úradu. V mene všetkých detí ich privítali belianske mažoretky, ktoré si pod vedením p. učiteľky Knapíkovej,...