Kategória: Aktuality

Nová výzva na predkladanie žiadostí z Programu rozvoja vidieka pre NRO

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby a podporu malých farmárov v regiónoch...

NAJ v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji za rok 2017

Ocenenia za prínos v rozličných oblastiach cestovného ruchu v Prešovskom kraji budú udelené štyrom osobnostiam – Pavlovi Rajtárovi, Jiřímu Hruškovi, Vladimírovi Ternavskému a Jánovi Mokošovi.  Odborná porota ocenila aj trojicu NAJ produktov, ktoré prispeli k rastu návštevnosti a propagácii...

Zástupcovia ZMOS-u na novoročnom prijatí u prezidenta

Dňa 10. januára 2018 Prezident Slovenskej republiky prijal zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska v prezidentskom sídle v Bratislave. Prezident poďakoval samosprávam za ich prácu, obzvlášť preto, lebo práve ony vedia, čo trápi ich obyvateľov. Nezabudol...

Počet obyvateľov v Spišskej Belej opäť stúpol

Spišská Belá naďalej ostáva dobrým miestom pre život – potvrdzujú nám to aj mestské štatistické údaje za posledné roky. Za uplynulých desať rokov zaznamenávame každoročne stúpajúcu tendenciu v počte obyvateľstva. Kým v roku 2007...

Komu môžete darovať 2% zo svojej dane v Spišskej Belej?

KOMU MÔŽETE DAROVAŤ ČASŤ ZO SVOJEJ DANE (tzv. 2 %) V NAŠOM MESTE? Organizácie a združenia pôsobiace v Spišskej Belej Mestský športový klub Slavoj Spišská Belá Moje mesto Spišská Belá, občianske združenie Mesta Spišská Belá (zamerané...

Do nového roku s veľkými zmenami vo Face Clube

Viac nám novinky z klubu priblíži Anton „Tony“ Kováčik, ktorý je vedúcim Face Clubu a teda je zodpovedný za priestory a činnosť mládežníckeho centra. Tony, vrátil si sa z Estónska, priblíž nám, aká je...

V mestskej časti Strážky bola schválená dopravná obytná zóna

Na základe podnetov obyvateľov Medňanského ulice a z ulice Nad kaštieľom v mestskej časti Strážky bola schválená dopravná obytná zóna. Rozhodlo o tom mesto ako správca tejto miestnej cesty na základe súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku. Príslušná projektová...

Od nového roka sa niektoré správne poplatky zvýšili

Od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ktorou štát zvýšil správne poplatky. Okrem iných zmien sa zmenili aj poplatky, ktoré vyberá matričný úrad (ako štátny orgán), resp....

Halový futbalový turnaj dorastencov vyhrali chlapci z Lipan

V piatok 5. januára 2018 sa odohral tradičný halový futbalový turnaj dorastencov, ktorý zorganizoval MŠK Slavoj Spišská Belá a Mesto Spišská Belá. Namiesto telocvične na Moskovskej ulici v Spišskej Belej sa tentokrát turnaj odohral v športovej hale FOCUS...

9.ročník tenisového memoriálu Jána Gallika ml.

Výsledky 9.ročníka tenisového memoriálu Jána Gallika ml. (zo Spišskej Belej) v mužskej dvojhre – 30. december 2017 – Teniscentrum Tatranská Lomnica Výsledky : Skupina A                                                                                   Pisarčík – Kuzma             4:1 Milaňák – Krempaský       0:4 Pisarčík...