Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Kategória: Aktuality

Aj budova ZUŠ bude mať nový vzhľad

Budova Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej na Zimnej ulici dostane nový vzhľad. Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ poskytlo škole účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 12 tis. EUR z rozpočtu mesta. Za tieto financie si...

Finišujú sa niektoré stavebné práce v našom meste

V ostatných dňoch mesto finišuje niektoré stavebné akcie.  Medzi nich patrí aj : 1./ Rekonštrukcia Materskej školy na Letnej č.5 2./ Stavebná úprava parku okolo tejto materskej školy (vrátane nového oplotenia od evanjelického kostola) 3./...

Rekonštrukcia sietí na ul. 1. Mája

V pondelok 14. augusta 2017 začali plánované stavebné práce na ul. 1. mája od č. 29 až po Novú ulicu (pred rodinnými domami s nepárnymi číslami). Východoslovenská distribúcia a.s. Košice (VSD) začala rekonštrukciu ich elektrickej...

Stretnutie partnerských miest v poľskej Szczawnici

Od 10. do 13. augusta 2017 sa v partnerskom poľskom meste Szczawnica uskutočnila stretnutie partnerských miest tohto mesta. Vo štvrtok 10. augusta sa na spoločnom večernom stretnutí stretli okrem hostiteľského mesta Szczawnica zástupcovia mesta Oliveto...

8. ročník Belianskeho kapra

11. augusta 2017 odštartovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej už 8. ročník rybárskeho 48- hodinového maratónu Beliansky kapor, ktorý sa konal na Belianskom rybníku. Maratónu sa zúčastnilo 12 dvojčlenných družstiev s nasledujúcimi...

Začnú sa stavebné práce na časti Novej ulice

V prípade dobrého počasia už od pondelka 14. augusta 2017 začnú stavebné práce na Novej ulici od č. 22 po Kúpeľnú ulicu. Východoslovenská distribúcia a.s. Košice (VSD) začína rekonštrukciu ich elektrickej NN siete – vzdušné...

Štátny príspevok na zateplenie rodinného domu

Záujemcovia o príspevok na zateplenie rodinného domu môžu podávať svoje žiadosti. Majitelia domov, starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na tento účel až 8 800 eur. „Verím, že do...

Začala výmena oplotenia areálu hokejového ihriska

Tento týždeň mesto začalo plánovanú realizáciu výmeny oplotenia na hokejovom ihrisku na Tatranskej ulici. Výmena tohto oplotenia bola nevyhnutná, nakoľko doterajšie oplotenie bolo v zlom technickom stave, umožňovalo neobmedzený vstup do areálu ihriska a zároveň bolo...

Začalo zatepľovanie budov ZŠ M. R. Štefánika

Mesto Spišská Belá začalo realizáciu projektu zateplenia troch budov vrátane telocvične Základnej školy M. R. Štefánika na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej. Projekt sa týka zateplenia obvodového plášťa troch budov: 1./ predná budova (vrátane...

Prvé zberné nádoby na zber bioodpadu sú už odovzdané

Mesto Spišská Belá koncom júna informovalo obyvateľov mesta o možnosti požiadať o bezplatné poskytnutie novej plastovej nádoby hnedej farby na zber biologicky rozložiteľného odpadu (bioodpadu). Minulý týždeň sa začalo s umiestňovaním prvých 60 ks...

15. augusta bude prerušená dodávka vody

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že 15. augusta 2017 bude prerušená dodávka vody v mestskej časti Strážky. Dôvod odstávky: Výmena redukčného ventila pre mestskú časť Strážky Termín odstávky: 15. 8. 2017 od...