Author: Slávka Tomalová

Správa o výsledkoch kontrol 16. 11. 2017

Správa o výsledkoch kontrol 16. 11. 2017

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v  zn. n.  p.  som dňa 16. 11. 2017   predložila   mestskému  zastupiteľstvu  správu  o  výsledku  kontrol  vykonaných na  základe...

Správa o výsledku kontroly 5. 10. 2017

Správa o výsledku kontroly 5. 10. 2017

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v  zn. n.  p.   som  dňa  5. 10. 2017  predložila   mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledku  kontroly  vykonanej na  základe...

Správa o výsledkoch kontrol 4. 7. 2017

Správa o výsledkoch kontrol 4. 7. 2017

      Správa z vykonanej kontroly       Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som dňa 4. 7. 2017 predložila  mestskému  zastupiteľstvu...

Správa o výsledkoch kontrol 1. 6. 2017

Správa o výsledkoch kontrol 1. 6. 2017

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v  zn. n.  p.   som dňa 1. 6. 2017,  na zasadnutí mestského zastupiteľstva,  predložila  správu  o  výsledku  kontrol,...

Správa o výsledkoch kontrol 26. 4. 2017

Správa o výsledkoch kontrol 26. 4. 2017

     Správa z vykonanej kontroly   Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som dňa 26. 4. 2017 predložila  mestskému  zastupiteľstvu správu ...

Správa o výsledkoch kontrol 2.3.2017

Správa o výsledkoch kontrol 2.3.2017

Správa z vykonaných kontrol Mestskému zastupiteľstvu predkladám podľa    ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. správu o výsledkoch kontroly.  Na  zasadnutí mestského zastupiteľstva   dňa 2....

Správa o výsledkoch kontrol 9. 2. 2017

Správa o výsledkoch kontrol 9. 2. 2017

Správa z vykonaných kontrol       Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som predložila  mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledku  kontrol  vykonaných na  základe...

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

S p r á v a o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2016         Mestskému   zastupiteľstvu   v   Spišskej  Belej  som na jeho zasadnutí dňa 9. 2. 2017 predložila správu   o   kontrolnej  činnosti...