Author: Štefan Bieľak

Európsky týždeň mobility 16.-22. septembra

Tvorte aj vy udržateľnú mobilitu! Ako? Jazdite na bicykli, choďte pešo, vezmite do práce autom aj kolegu. Aby bol čistejší vzduch a menej hluku. Bicykel pomáha fyzickému aj psychickému zdraviu. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná inštitúcia Ministerstva...

Dočasná zmena vo vedení ZUŠ v Spišskej Belej

Primátor mesta Spišská Belá vymenoval za novú riaditeľku Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej Mgr. Janette Kubalovú s účinnosťou od 14.9.2017. Ide však len o dočasnú zmenu. Uvedená pedagogička výtvarného odboru tejto školy bola vymenovaná na...

Magazín Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj informuje širokú verejnosť o svojej činnosti, o svojich aktivitách a úspešných projektoch aj formou svojho pravidelne vydávaného magazínu. Pozri: https://www.youtube.com/watch?v=zX4DbEqNhgM&index=1&list=PLLfrbsUI0bniFw4sDXwxkXQ9TFBPidboR Viac na www.vucpo.sk

Začala výstavba nového chodníka na časti Novej ulice

Na Novej ulici (od č. 22 po Kúpeľnú ulicu) v Spišskej Belej pokračujú stavebné práce. Po položení nových pozemných inžinierskych sietí začala rekonštrukcia chodníka pre peších. V týchto dňoch sa začali osádzať nové cestné a chodníkové obrubníky...

Lesníci súťažili v zaujímavých disciplínach

Lesy mesta Spišská Belá spoločne so Združením obecných lesov Slovenskej republiky usporiadali v dňoch 13. a 14. septembra v Monkovej doline v Ždiari – 11. ročník letných športových hier pre zamestnancov mestských a obecných lesov v rámci Slovenskej republiky. Za...

Kandidáti na predsedu a poslancov PSK pre voľby 2017

4.novembra 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja. Kandiduje 39 kandidátov za poslancov za okres Kežmarok. Na predsedu PSK (župana) kandiduje 12 kandidátov. Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva PSK za okres Kežmarok (volia...

Spišská Belá na návšteve v partnerskom Vysokom Mýte

V dňoch 8. až 10. septembra 2017 zástupcovia mesta Spišská Belá navštívili české partnerské mesto Vysoké Mýto. V tom čase sa konali každoročné mestské slávnosti a v tomto roku za účasti všetkých 6 partnerských miest Vysokého Mýta (2...

Zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

V Prešove 22. augusta 2017 zasadalo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“). Poslanci vzali na vedomie Správu o plnení rozpočtu kraja za 1. polrok 2017 a schválili zmenu rozpočtu PSK na tento rok. Poslanci podporili...

Fórum miest Euroregiónu TATRY

V dňoch 11. – 12. septembra 2017 sa v kežmarskom hoteli Hviezdoslav konalo Fórum miest Euroregiónu Tatry. Predstavitelia poľských a slovenských miest – členov Združenia Euroregiónu Tatry odprezentovali málo známe kultúrne a prírodné hodnoty týchto miesta okolitých regiónov....

Voľby do VÚC- 4. november 2017

V sobotu 4. novembra 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov vyšších územných celkov – tzv. krajské voľby. To znamená, že aj v Prešovskom kraji budeme voliť predsedu kraja a poslancom zastupiteľstva Prešovského kraja. Toto zastupiteľstvo bude...

MŠK SLAVOJ v novej futbalovej sezóne 2017/2018

Už koncom júla sa začal nový ročník futbalovej sezóny aj pre spišskobeliansky MŠK SLAVOJ. A začiatok sezóny sa rozbehol pre našich futbalistov veľmi úspešne. Dôkazom toho sú ich doterajšie výsledky (stav k 3.9.2017), ktoré tešia aj...

Oznámenia
X