Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Author: Štefan Bieľak

Pred materskou školou sa dokončuje úprava pre parkovanie áut

V súčasnosti mesto finišuje stavebné úpravy parkovania pred Materskej školou na Mierovej ulici. Ešte na jeseň minulého roka sa zrealizoval nový chodník, avšak zostali nedokončené parkovacie miesta popri tomto chodníku. Pôjde o pozdĺžne státie, pričom autá budú čiastočne...

Verejné osvetlenie sa bude ďalej modernizovať

Mesto plánuje modernizáciu ďalšej časti verejného osvetlenia. Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD a.s. (zo vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie) budú odstránené elektrické stĺpy a preto je potrebné vybudovať nové podzemné vedenie...

Požiar skládky komunálneho odpadu v Spišskej Belej

V pondelok 10. apríla 2017 po 19.00 hod. začala horieť riadená skládka komunálneho odpadu v Spišskej Belej. Skládka je vlastníctvom mesta Spišská Belá a prevádzkuje ju Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. Pri hasení tohto požiaru zasahovali...

Veľkonočný volejbalový turnaj

V sobotu 8. apríla 2017 sa uskutočnil už tradičný veľkonočný volejbalový turnaj v telocvični na Moskovskej ulici. Organizátor turnaja – mesto Spišská Belá privítalo na tomto turnaji 4 družstvá, ktoré si zahrali systémom „každý s každým“....

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 6.4.2017

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa svojom zasadnutí dňa 6. apríla 2017 venovalo aj týmto témam: Plán stavebných a investičných aktivít mesta MsZ schválilo návrh akčného plánu stavebných a investičných aktivít mesta Spišská...

Mesto upravilo svoj rozpočet na tento rok

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 6. apríla poslanci schválili druhú zmenu rozpočtu mesta pre rok 2017. Navýšili príjmy rozpočtu o 304 240 EUR a výdavky rozpočtu o 254 240 EUR. Rozdiel vo výške 50...

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 6/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi ….. schválené uznesením MsZ č. 49/2017 dňa 6.4.2017 Názov prílohy Odkaz vzn č. 6-2017 – konečné znenie Stiahnúť

Z akých potravín varia v školských jedálňach v našom meste?

V posledných dňoch a týždňoch počúvame z médií rôzne negatívne správy o tom, aké potraviny konzumujeme, resp. aké potraviny sú predávané v našich obchodoch. Na podnet primátora mesta vykonal školský úrad mesta Spišská Belá tento týždeň neplánovanú kontrolu potravín...