Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Author: Paula Grivalská

Súťaž s témou triedenia odpadu pre školákov

Spoločnosť ENVI-PAK, a. s. vyhlásila prostredníctvom svojej webovej stránky www.triedime.sk súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorá bude prebiehať v dňoch od 16.05.2017 do 01.06.2017 do 10.00 hod. Hrá sa o športovú výbavu...

Recyklačné symboly, resp. kam s odpadovým obalom?

Triedenie odpadu nie je žiadnou novinkou. Napriek tomu je pre spotrebiteľov niekedy ťažké rozhodnúť sa, kam odpadový obal patrí – do ktorej z farebných nádob. Pomôcť nám správne si vybrať majú tzv. recyklačné symboly....

22. apríl = Svetový deň Zeme

Prečo je práve 22. apríl Svetovým dňom Zeme? 22. apríla 1970 ekológovia ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu na ochranu Zeme. Iniciátorom bol environmentálny aktivista Gaylord...

Vypaľovanie trávy je protizákonné!

Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy, v jarnom období každoročne narastá počet požiarov i výška spôsobenej škody. Plošné vypaľovanie trávy a porastov ohrozujúce životného prostredie pritom zakazuje v slovenskej legislatíve viacero...

Jarné upratovanie – už tento víkend!

V našom meste budú počas piatka 31.03.2017 a soboty 01.04.2017, pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob. Zároveň prebehne aj zber nebezpečných odpadov,...