Author: Paula Grivalská

On-line vzdelávanie o triedení odpadu je už ukončené

Na začiatku školského roka sme informovali o spustení on-line vzdelávania s názvom Test ekologickej inteligencie, ktoré prebiehalo počas 13-tich týždňov na stránke www.triedime.sk. Každý pondelok počas 13-tich týždňov bola zverejnená téma, ktorú si účastníci vzdelávania...

V Tatrách prebehlo jesenné sčítanie kamzíkov

Podľa údajov Štátnych lesov TANAP-u sa sčítavanie kamzičej zveri v Tatranskom národnom parku organizuje už vyše šesť desaťročí. V roku 1950 žilo na území Tatier len približne 160 kamzíkov. Už o štyri roky ich...

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene...

Zber objemného odpadu – už zajtra!

Pripomíname, že v našom meste budú počas piatka 20.10.2017 a soboty 21.10.2017 kvôli zberu objemnému odpadu pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob....

Realizácia projektu Oddychovo-vzdelávací areál Krivý kút

Mesto Spišská Belá už v roku 2012 v spolupráci s DAPHNE – Inštitútom aplikovanej ekológie za finančnej podpory Globálneho environmentálneho fondu – programu malých grantov, realizovalo ekologickú obnovu dvoch v minulosti vyťažených rašelinísk: Trstinné lúky a Krivý kút. Na...

Mobilný zber nebezpečného odpadu – už zajtra!

Pripomíname, že v našom meste prebehne počas štvrtka 12.10.2017 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá,...

Opäť téma triedenia odpadu

Vedeli Ste, že každý Slovák vyprodukuje ročne až 321 kg odpadu? Na skládkach odpadu končia až tri štvrtiny z neho. Spôsob ako zmeniť túto skutočnosť je triediť odpad. Po vytriedení totiž dochádza k jeho...

Jesenné upratovanie 12.10., 20.-21.10.2017

V našom meste prebehne počas štvrtka 12.10.2017 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje...