Author: Paula Grivalská

Spišská Belá v sobotu ožila kultúrou Hysteri festu

Na piatom ročníku multižánrového festivalu Hysteri fest v Spišskej Belej vystúpili dňa 16.09.2017 na dvoch pódiách domáce (8) aj zahraničné kapely (4). Atmosféra dala zadosť podnázvu festivalu „Fest Fajný Fest“! Na svoje – v...

Výsadba stromčekov pri Belianskom rybníku

Mesto Spišská Belá v spolupráci so spoločnosťou Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o. zrealizovalo na začiatku tohto školského roku výsadbu 27 ks stromčekov v druhovom zložení smrekovec opadavý a borovica lesná. Výsadba nových...

On-line vzdelávanie o triedení odpadu

Správnych a zrozumiteľných informácií o triedení odpadu nie je nikdy dosť. Rôzne zaujímavosti o triedení odpadu sa môžete dozvedieť vďaka on-line vzdelávaniu s názvom “Test ekologickej inteligencie”, ktorý je umiestnený na stránke www.triedime.sk (http://www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie). Ide...

Druhá šanca pre veci, ktoré by sa stali odpadom

Triedením odpadu dávame veciam, vďaka ich recyklácii, druhú šancu. Znovupoužívanie je jedným zo spôsobov ako znížiť množstvo odpadu na skládkach, pretože mnoho vecí je možné opäť používať alebo ich využiť inak. Premena využitia jednej...

Prerušenie distribúcie elektriny – 12.9.2017

Východoslovenská distribučná, a. s. oznámila Mestu Spišská Belá plánované prerušenie distribúcie elektriny pre časť mesta Spišská Belá v nasledovnom úseku: ul. 1. mája od čísla domu 6 po 34 (párne) v termíne 12. septembra...

Prvé zberné nádoby na zber bioodpadu sú už odovzdané

Mesto Spišská Belá koncom júna informovalo obyvateľov mesta o možnosti požiadať o bezplatné poskytnutie novej plastovej nádoby hnedej farby na zber biologicky rozložiteľného odpadu (bioodpadu). Minulý týždeň sa začalo s umiestňovaním prvých 60 ks...

Prerušenie distribúcie elektriny – 21.8.2017

Východoslovenská distribučná, a. s. oznámila Mestu Spišská Belá plánované prerušenie distribúcie elektriny pre časť mesta Spišská Belá v nasledovnom úseku: Nová ul. od čísla domu 1 po 9 a číslo domu 2 Hviezdoslavova ul....

Otázky a odpovede na tému odpady

Kam patria CD, DVD, diskety alebo videokazety? Kazety a diskety patria do zmesového odpadu, vo väčšom množstve na zberný dvor. Papierové obaly sa dajú vytriediť do papiera a plastové do plastov.   Kam patria...

Prerušenie distribúcie elektriny – 12.9.2017

Východoslovenská distribučná, a. s. oznámila Mestu Spišská Belá plánované prerušenie distribúcie elektriny pre časť mesta Spišská Belá v nasledovnom úseku: ul. 1. mája od čísla domu 6 po 34 (párne) v termíne 12. septembra...

Prerušenie distribúcie elektriny – 18.8.2017

Východoslovenská distribučná, a. s. oznámila Mestu Spišská Belá plánované prerušenie distribúcie elektriny pre časť mesta Spišská Belá v nasledovných úsekoch: Kúpeľná ul. od čísla domu 15 po 49 (nepárne) Nová ul. od čísla domu...

Oznámenia
X