Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Author: Paula Grivalská

Otázky a odpovede na tému odpady

Kam patria CD, DVD, diskety alebo videokazety? Kazety a diskety patria do zmesového odpadu, vo väčšom množstve na zberný dvor. Papierové obaly sa dajú vytriediť do papiera a plastové do plastov.   Kam patria...

Prerušenie distribúcie elektriny – 12.9.2017

Východoslovenská distribučná, a. s. oznámila Mestu Spišská Belá plánované prerušenie distribúcie elektriny pre časť mesta Spišská Belá v nasledovnom úseku: ul. 1. mája od čísla domu 6 po 34 (párne) v termíne 12. septembra...

Prerušenie distribúcie elektriny – 18.8.2017

Východoslovenská distribučná, a. s. oznámila Mestu Spišská Belá plánované prerušenie distribúcie elektriny pre časť mesta Spišská Belá v nasledovných úsekoch: Kúpeľná ul. od čísla domu 15 po 49 (nepárne) Nová ul. od čísla domu...

Výsadba nových stromčekov v meste

Mesto Spišská Belá realizovalo koncom mája výsadbu nových drevín v našom meste. Týmto dochádza k plneniu zákonných povinností na úseku ochrany prírody a krajiny, v zmysle náhrady za uskutočnené výruby stromov v uplynulom období. K výsadbe pristupuje mesto každoročne...

Grant pre projekt Oddychovo – vzdelávací areál Krivý kút

Mesto Spišská Belá sa neustále snaží o rozvoj mesta v mnohých oblastiach, nevynímajúc oblasť ochrany a tvorby životného prostredia. Úspešné aktivity revitalizácie našich rašelinísk zrealizované v spolupráci s Daphne – inštitútom aplikovanej ekológie, boli...

Súťaž s témou triedenia odpadu pre školákov

Spoločnosť ENVI-PAK, a. s. vyhlásila prostredníctvom svojej webovej stránky www.triedime.sk súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorá bude prebiehať v dňoch od 16.05.2017 do 01.06.2017 do 10.00 hod. Hrá sa o športovú výbavu...

Recyklačné symboly, resp. kam s odpadovým obalom?

Triedenie odpadu nie je žiadnou novinkou. Napriek tomu je pre spotrebiteľov niekedy ťažké rozhodnúť sa, kam odpadový obal patrí – do ktorej z farebných nádob. Pomôcť nám správne si vybrať majú tzv. recyklačné symboly....