Author: Paula Grivalská

V Tatrách prebehlo jesenné sčítanie kamzíkov

Podľa údajov Štátnych lesov TANAP-u sa sčítavanie kamzičej zveri v Tatranskom národnom parku organizuje už vyše šesť desaťročí. V roku 1950 žilo na území Tatier len približne 160 kamzíkov. Už o štyri roky ich...

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene...

Zber objemného odpadu – už zajtra!

Pripomíname, že v našom meste budú počas piatka 20.10.2017 a soboty 21.10.2017 kvôli zberu objemnému odpadu pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob....

Realizácia projektu Oddychovo-vzdelávací areál Krivý kút

Mesto Spišská Belá už v roku 2012 v spolupráci s DAPHNE – Inštitútom aplikovanej ekológie za finančnej podpory Globálneho environmentálneho fondu – programu malých grantov, realizovalo ekologickú obnovu dvoch v minulosti vyťažených rašelinísk: Trstinné lúky a Krivý kút. Na...

Mobilný zber nebezpečného odpadu – už zajtra!

Pripomíname, že v našom meste prebehne počas štvrtka 12.10.2017 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá,...

Opäť téma triedenia odpadu

Vedeli Ste, že každý Slovák vyprodukuje ročne až 321 kg odpadu? Na skládkach odpadu končia až tri štvrtiny z neho. Spôsob ako zmeniť túto skutočnosť je triediť odpad. Po vytriedení totiž dochádza k jeho...

Jesenné upratovanie 12.10., 20.-21.10.2017

V našom meste prebehne počas štvrtka 12.10.2017 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje...

Jesenné upratovanie 12.10., 20.-21.10.2017

V našom meste prebehne počas štvrtka 12.10.2017 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje...

Spišská Belá v sobotu ožila kultúrou Hysteri festu

Na piatom ročníku multižánrového festivalu Hysteri fest v Spišskej Belej vystúpili dňa 16.09.2017 na dvoch pódiách domáce (8) aj zahraničné kapely (4). Atmosféra dala zadosť podnázvu festivalu „Fest Fajný Fest“! Na svoje – v...

Výsadba stromčekov pri Belianskom rybníku

Mesto Spišská Belá v spolupráci so spoločnosťou Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o. zrealizovalo na začiatku tohto školského roku výsadbu 27 ks stromčekov v druhovom zložení smrekovec opadavý a borovica lesná. Výsadba nových...

On-line vzdelávanie o triedení odpadu

Správnych a zrozumiteľných informácií o triedení odpadu nie je nikdy dosť. Rôzne zaujímavosti o triedení odpadu sa môžete dozvedieť vďaka on-line vzdelávaniu s názvom “Test ekologickej inteligencie”, ktorý je umiestnený na stránke www.triedime.sk (http://www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie). Ide...

Druhá šanca pre veci, ktoré by sa stali odpadom

Triedením odpadu dávame veciam, vďaka ich recyklácii, druhú šancu. Znovupoužívanie je jedným zo spôsobov ako znížiť množstvo odpadu na skládkach, pretože mnoho vecí je možné opäť používať alebo ich využiť inak. Premena využitia jednej...