Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Author: Mária Grichová

Verejná vyhláška – Zemiansky dvor Šarpanec

Verejná vyhláška – Zemiansky dvor Šarpanec

Navrhovateľ LBS NEMEŠANY s. r. o., Ždiar 169, 059 55 Ždiar v zastúpení spoločnosťou JANJU, spol. s r. o., Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit, podal dňa 21.09.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Zemiansky dvor...

Zemiansky dvor Šarpanec

Zemiansky dvor Šarpanec

Navrhovateľ LBS NEMEŠANY, s. r. o., Ždiar 169, 059 55 Ždiar v zastúpení JANJU, spol. s r. o., Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit, podali dňa 21.09.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “Zemiansky...