Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Author: Jana Neupauerová

Oznámenie o prerušení dodávky vody

Oznámenie o prerušení dodávky vody

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že z dôvodu uskutočňovania plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác bude v termíne 15. augusta 2017 od 8.00 do 12.00 hod. v Spišskej Belej – časť Strážky prerušená dodávka...

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že 23. júna 2017 bude na ulici Zimnej 46 prerušená distribúcia elektriny v čase od 07.00 hod  do 16.30 hod. Zimná 36 Názov prílohy Odkaz Zimná 36 Stiahnúť

VZN č. 4/2017 – účinné

VZN č. 4/2017 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2017 zo dňa 2.3.2017   o určení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Spišská Belá počas volebnej kampane VZN-4-2017 – účinné

VZN č. 3/2017 – účinné

VZN č. 3/2017 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2017 zo dňa  2. marca 2017o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Belá VZN č. 3-2017 – účinné

VZN č. 2/2017 účinné

VZN č. 2/2017 účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č.  2/2017zo dňa 2.3.2017, ktorým sa mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá  č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby...

VZN č. 1/2017 – účinné

VZN č. 1/2017 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Spišská Belá číslo 1/2017 zo dňa 2.3.2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení č. 1/2014, ktorými sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Belá. Názov prílohy Odkaz...