Author: Alexandra Olekšáková

Prvá písomná zmienka o Spišskej Belej

Listina z roku 1263 sa zachovala v niekoľkých odpisoch Spišskej kapituly, do ktorých boli postupne pridávané dodatky. Vďaka Dr. Andrejovi Novákovi vám prinášame preklad prepisu listiny z roku 1263, ktorú Spišská kapitula (tzv. hodnoverné...

Počet obyvateľov v Spišskej Belej opäť stúpol

Spišská Belá naďalej ostáva dobrým miestom pre život – potvrdzujú nám to aj mestské štatistické údaje za posledné roky. Za uplynulých desať rokov zaznamenávame každoročne stúpajúcu tendenciu v počte obyvateľstva. Kým v roku 2007...

Komu môžete darovať 2% zo svojej dane v Spišskej Belej?

KOMU MÔŽETE DAROVAŤ ČASŤ ZO SVOJEJ DANE (tzv. 2 %) V NAŠOM MESTE? Organizácie a združenia pôsobiace v Spišskej Belej Mestský športový klub Slavoj Spišská Belá Moje mesto Spišská Belá, občianske združenie Mesta Spišská Belá (zamerané...

Belianski hokejbalisti aktívni aj počas zimy

V nedeľu 17. decembra odohralo družstvo MŠK Spišská Belá U14 tri hokejbalové zápasy v Martine. Zápasy hodnotí kladne aj tréner družstva Miroslav Burdíček: “Snažíme sa ďalej vyplniť deťom hluché obdobie v zimnom období a...

Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 13. decembra 2017 prijal v dopoludňajších hodinách primátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej sieni mestského úradu sa na túto počesť zišlo...

Zmena v systéme zberu triedeného odpadu

Od 1. januára 2018 Mesto Spišská Belá pristupuje k zmene systéme triedeného zberu komunálneho odpadu. Po rôznych analýzach a opakovaných diskusiách poslanci mestského zastupiteľstva prijali Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017, ktorým sa mení VZN...